Zenlap

VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende vilkår og betingelser er en oversættelse af vores eneste originale og udelukkende juridisk bindende vilkår, som findes på engelsk på:https://www.zenlap.eu/terms-conditions
Blue Digital Limited, 49, Ptolemaion 204, 3041 Limassol, Cypern (i det følgende benævnt "Zenlap" eller "Vi", "os", "vores")

ARTIKEL 1 - FORMAL
Denne aftale har til formål at fastlægge de rettigheder og forpligtelser af Zenlap og Køber (i det følgende benævnt "Kunden", "Kundens"), af produkter, der præsenteres på alle Zenlap hjemmesider og deres sub-domæner. Enhver ordre hos Selskabet indikerer, at kunden har læst igennem og accepteret denne aftale, som det gælder for Kundens køb på vores hjemmesider, og at aftalen får virkning fra det tidspunkt, hvor ordren er placeret. Desuden er aftalen permanent tilgængelig for kunden at gennemgå og/eller downloade og gemme på følgende adresse: https://www.zenlap.eu/terms-conditions.

ARTIKEL 2 - PRODUKTER
Selskabets produkter udbydes til salg på sin hjemmeside, når det er på lager, afventer tilgængelighed. Produkterne er i overensstemmelse med de standarder, der gælder i EU. Billeder, tekster, grafik og alle oplysninger og karakteristika, som illustrere og / eller støtter vores produkter, er ikke kontraktlige således at Selskabet ikke kan holdes for ansvar på grundlag af disse elementer, i fejl eller forsømmelse af nogen af disse elementer, eller ændringer af de elementer fra leverandører og / eller producenter. Produktets tilgængelighed som nævnt ovenfor, er en indikation på og er følsomme over for forsinkelsen af de leverandører og / eller producenter. I tilfælde af permanent eller midlertidig utilgængelighed af et produkt, vil selskabet informere kunden om de nye frister af leverandører og / eller producenter af den pågældende vare på hjemmesiden. Den permanente eller midlertidige utilgængelighed vil ikke være Selskabets ansvar, og det vil heller ikke indlede nogen ret til erstatning for kunden, medmindre forsinkelsen overstiger tredive (30) dage. I dette tilfælde vil Selskabet gøre sit bedste for at foreslå et tilsvarende produkt eller udstede en tilbagebetaling af det beløb, der er modtaget af selskabet for denne ordre, eksklusive fragtomkostninger, med udelukkelse af enhver anden kompensation.

ARTIKEL 3 - PROCESKONTROL
Når kunden har foretaget et valg, betinget af tilgængeligheden af et produkt, vil Klienten være påkrævet, ved godkendelse af den pågældende kontrakt, til at give Selskabet med hans/hendes hjemmeside login-oplysninger eller oprette en konto hos Selskabet ved at følge den proces, der fører til at fuldføre Kundens ordre. Kunden accepterer at underrette Selskabet af hans/hendes identitet, kontaktoplysninger og adresse (herunder navn, adresse, telefon, e-mail-adresse), som alle er nødvendige oplysninger for at købe, levere og spore Kundens ordre. Selskabet fralægger sig ethvert ansvar, hvis de data, kunden har givet, viser sig at være forkert. Når oplysningerne er opgivet vil Kunden få øjeblikkelig adgang til et resumé af hans/hendes ordre for at kontrollere de indberettede oplysninger, især for levering. Kunden kan derefter gå videre til betaling. Selskabet håndterer aldrig Kundens betalingsoplysninger og vil aldrig få adgang til Kundens kreditkortnummer. Når betalingen er godkendt, vil kunden modtage en ordrebekræftelse på email, efterfulgt af en faktura, når ordren er blevet behandlet. Kunden repræsenterer udtrykkeligt at have alle de nødvendige rettigheder for brugen af betalingsmetoden, han/hun vælger under betalingsprocessen, og at betalingsmetoden har midler nok eller krediteres i overensstemmelse med de samlede omkostninger af Kundens ordre. Ellers vil Selskabet ikke fortsætte med leveringen af produktet(erne), som er bestilt, og forbeholder sig ret til at suspendere eller annullere en ordre eller levering i tilfælde af manglende modtagelse eller annullering af Kundens betalinger.

ARTIKEL 4 - KONTRAKTENS VARIGHED
I alle tilfælde er aftalen aktiv, så snart kunden er villig til at behandle en ordre på selskabets hjemmeside, inden for rammerne af lagerbeholdning og leveringen, som er fastlagt for hvert produkt. Kontrakten udløber efter kvitteringen af den fulde betaling af det skyldige beløb til Selskabet og levering af produktet(erne), som er valgt til Kunden.

ARTIKEL 5 - PRIS - HAVNEAFGIFTER
Priserne på produkter udstilles i EUR, GBP, DKK, SKK, PLN og RUB, alle skatter og afgifter er inkluderet. Priserne er med forbehold for ændringer, stigninger eller reduceringer til enhver tid pga. promotioner, salg eller andre årsager som er fastsat af selskabet. Betalingsgebyrerne, som Kundens bank kan opkræve, forbliver på Kundens egen regning.

ARTIKEL 6 - LEVERING - VAREMODTAGELSE
Selskabet forpligter sig til at levere en ordre inden for en maksimum juridisk periode på tredive (30) dage efter modtagelse af betaling inden for rammerne af de tilgængelige lagre. Men i tilfælde af tab af gods under transport, kan Selskabet ikke forsikre den aftalte periode, og vil derfor stræbe efter at minimere virkningerne og sikre mulighederne for refundering eller ombytning af produktet. Såfremt Kunden opdager eventuelle fejl i produktet emballage, er han/hun forpligtet til at meddele forsendelsesselskabet og kontakte os inden for otte arbejdsdage efter levering af ordren. Ellers vil Kunden blive anset for at have accepteret produktets levering.

ARTIKEL 7 - RETURNERINGER
Kunden har treds (60) dage fra datoen for ordreafgivelsen til at annullere købet. Kunden skal underrette os på forhånd om den påtænkte tilbagetrækning ved at sende os en e-mail til e-mailadressen contact@zenlap.com. Pakken skal returneres på Kundens regning, under Kundens ansvar i den originale emballage med alle dens dele og tilbehør, herunder den oprindelige vejledning og enhver særlig emballage, og i perfekt stand til videresalg, ellers vil selskabet fradrage det flade beløb på 25EUR fra refunderingsbeløbet. Selskabet vil derefter udstede en refundering for produkter, som er bestilt for det beløb på ordren, eksklusiv udgifter, inden for femten (15) dage efter modtagelsen af varen: med andre ord, vil Selskabet refundere produktets pris plus forsendelsesomkostninger betalt med ordren, forsendelsesomkostningerne for returneringen vil forblive på Kundens regning. Selskabet vil kun refundere forsendelsesomkostningerne, hvis det returnerede produkt har en fabrikationsfejl, som Selskabet forbeholder sig eneret til at observere. Den oprindelige faktura er nødvendig for enhver tilbagesending. At undlade at overholde disse betingelser vil ugyldiggøre Kundens refunderingsret, og Kunden vil ikke være berettiget til en refundering.

ARTIKEL 8 - RESERVE AF EJENDOMSRET
Selskabet bevarer ejendomsretten til de produkter, der bestilles online og er vogteren indtil fuld betaling af fakturabeløbet er modtaget af selskabet. Som standard, og hvis denne betaling ikke afhjælpes inden for maksimalt femten (15) kalenderdage efter levering og skal Kunden returnere varen på Kundens egen regning.

ARTIKEL 9 - PERSONOPLYSNINGER
De indsamlede data i forbindelse med Kundens ordre er nødvendig for ordrebehandling og kundeservice. Kunden anerkender, at et afslag på at skaffe de nødvendige personoplysninger, eller at en bestemmelse af ufuldstændige eller ugyldige data kan udelukke behandlingen af Kundens ordre. Kundens personlige oplysninger vil aldrig blive videregivet til en tredjepart. Kunden har ret til at få adgang til, ændre og/eller fjerne hans/hendes personlige data, som han/hun altid kan få ved at håndtere ved at kontakte vores kundeservice på: contact@zenlap.com.

ARTIKEL 10 - INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
Alle ophavsrettigheder, varemærker, særlige tegn og andre ejendomsrettigheder, især på intellektuelle produkter og Selskabets side, forbliver i det fulde ejerskab af selskabet. Kunden kan ikke gøre krav på nogen form for overdragelse af ejerskabet på grund af køb af produktet.

ARTIKEL 11 - FORCE MAJEURE
Ingen af parterne vil blive holdt ansvarlig over for den anden for den manglende eller forsinkede opfyldelse af en forpligtelse af denne aftale, som er forårsaget af den anden part eller efter forekomsten af en begivenhed af force majeure. Begivenheder er specifikt betragtet som force majeure eller tilfældige sager som dem, der normalt opbevares af en retspraksis ved den franske domstol. I tilfælde af en sådan hændelse, er forpligtelserne i aftalen suspenderet. Hvis begivenheden fortsætter i en periode på over en måned, kan aftalen ophæves automatisk og uden formaliteter.

ARTIKEL 12 - GENERELLE BESTEMMELSER
Hvis nogen bestemmelse i denne aftale erklæres ugyldig eller ikke håndhæves af jurisdiktion, vil den blive annulleret uden ugyldiggørelse af andre bestemmelser. Disse generelle bestemmelser er underlagt fransk lovgivning. Ethvert krav vedrørende selskabets hjemmeside reguleres af Frankrig uden hensyn til konflikter af lovbestemmelser. I tilfælde af en tvist, som den ikke ville opsiges i almindelighed, tildeles jurisdiktion til domstolene i Paris, på trods af flere sagsøgte eller sikkerhedsstillelse.